Protocol per a la prevenció de l’assetjament sexual laboral, obligatori per a qualsevol empresa

Bloc

Actualitat sobre ciberseguretat, protecció de dades i solucions de software.

Protocol per a la prevenció de l’assetjament sexual laboral, obligatori per a qualsevol empresa

Modificado el 1 Aug, 2022

Com hem explicat aquests darrers mesos, des del mes de març passat totes les empreses amb més de 50 treballadors han de tenir aprovats els seus Plans d’Igualtat, un conjunt de mesures enfocades a garantir la igualtat efectiva entre dones i homes a l’entorn laboral. Però què passa amb les empreses més petites? No corren risc de caure en situacions de discriminació per raó de gènere?

Per descomptat que a totes les empreses, també les més petites, hi ha risc d’assetjament laboral, però per altra banda, aprovar uns Plans d’Igualtat pot ser un procés llarg i complex, perquè consta de diverses fases i cal negociar-los amb una representació legal dels treballadors, per la qual cosa, en concret per a les pimes, podria ser, a més, molt costós econòmicament.

Per tant, per normativa les empreses de menys de 50 treballadors estan obligades a tenir només algunes parts dels Plans d’Igualtat, que són l’auditoria salarial (de la qual ja n’hem parlat anteriorment en aquesta publicació) i el protocol per a la prevenció de l’assetjament sexual laboral, que és el tema que ens ocupa avui.

 

El Protocol per a la prevenció de l’assetjament sexual laboral és obligatori per a totes les empreses

El Protocol d’Assetjament Laboral i Assetjament Sexual i Assetjament per Raó de Sexe és obligatori per a totes les empreses independentment del nombre de treballadors, això també s’aplica a autònoms amb treballadors al seu càrrec. El seu objectiu és assegurar un clima positiu i saludable per a totes les persones que formen part de l’empresa, i requereix el compromís de la direcció i de tot l’equip professional.

Inspecció de Treball ja està fent inspeccions per comprovar que les empreses compten amb un protocol que compleixi amb la normativa, contacta ara amb nosaltres per complir de forma ràpida i eficaç amb aquesta nova obligació per a les empreses.

Aquest protocol estableix la necessitat d’elaborar i difondre codis de bones pràctiques, campanyes informatives i accions de formació als seus treballadors i treballadores. A continuació et detallem les diferents fases del procés:

  1. Designar un comitè assessor.
  2. Elaborar la normativa interna i definir el conjunt de mesures preventives.
  3. Descriure el procediment per denunciar els comportaments que suposin assetjament sexual laboral.
  4. Determinar quines proves són vàlides per demostrar l’assetjament sexual laboral.
  5. Definir les sancions aplicables.
  6. Elaborar el protocol i divulgar-lo a l’equip professional.

El Protocol per a la prevenció de l’assetjament sexual laboral s’ha de fer d’acord amb l’article 48 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes i la seva obligatorietat es regeix pel Reial decret 901/2020, de 13 d’octubre, pel qual es regulen els plans d’igualtat i el seu registre i es modifica el Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball, així com amb l’article 14 de la Llei 31/1995, del 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

 

Adapta’t a la nova normativa de forma fàcil i ràpida amb Edorteam

A Edorteam farem el protocol d’assetjament laboral obligatori per a la vostra empresa adaptat a les vostres necessitats i naturalesa, sense que suposi temps de dedicació per a la direcció ni es dispari la inversió necessària. Al nostre equip comptem amb un advocat especialista en Plans d’Igualtat i amb més de 30 anys d’experiència en compliment normatiu de les empreses.

0 Comments

Submit a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Altres publicacions relacionades