Pla d’Igualtat empreses i Registre Retributiu

Acabem junts amb la bretxa salarial

Ja tens el registre salarial obligatori per a totes les empreses?

El registre salarial és un document en el qual es fa constar les mitjanes salarials d’una empresa, desglossades per sexe i categoria professional. Totes les empreses estan obligades, però a Edorteam fem aquesta gestió per tu.

A més, si la teva empresa té més de 100 treballadors i no té un Pla d’Igualtat, des d’ara corre el risc de ser sancionada amb multes de fins a 6.250 €.

Pla d’Igualtat empreses i Registre Retributiu
Pla d'Igualtat obligatori per a empreses de més de 100 treballadors

L’objectiu del Pla d’Igualtat d’empresa és garantir que dones i homes reben el mateix tracte i oportunitats en el seu si.

El Pla d’Igualtat ja és obligatori per a totes les empreses amb més de 100 treballadors

Des del 7 de març de 2021, el Pla d’Igualtat d’empresa és obligatori si tens més de 100 treballadors. Així ho estableix el Reial Decret 901/2020, de 13 d’octubre, pel qual es regulen els Plans d’Igualtat i el seu registre i es modifica el Reial Decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball.

Què és un Pla d’Igualtat?

Un Pla d’Igualtat d’empresa és un conjunt de mesures avaluables amb l’objectiu d’assolir igualtat de tracte i oportunitats en el seu si. Abasta temàtiques com processos de selecció, formació, promoció professional, bretxa salarial, prevenció de l’assetjament sexual i conciliació, entre d’altres.

Quins àmbits tracta un Pla d’Igualtat?

N

Processos de selecció i contractació.

N

Classificació professional i formació.

N

Oportunitats de promoció professional.

N

Condicions de treball i retribució, inclòs el Registre Retributiu entre dones i homes.

N

Exercici coresponsable dels drets de la vida personal, familiar i laboral.

N

Infrarepresentació femenina.

N

Prevenció de l'assetjament sexual.

Quines empreses estan obligades a elaborar i aplicar un Pla d’Igualtat?

N

Totes les empreses amb més de 100 treballadors.

I a partir del 7 de març de 2022, les que tinguin més de 50 treballadors.

i

Quan al conveni col·lectiu aplicable s'estableixi aquesta obligació.

Si l'empresa fos sancionada, i l'aplicació d'un Pla d'Igualtat fos una de les mesures de correcció interposades.

Quines són les sancions en matèria dels Plans d’Igualtat?

No tenir un Pla d’Igualtat o, pitjor encara, incórrer en alguna infracció en la matèria, pot comportar importants sancions econòmiques i la pèrdua automàtica d’ajudes i bonificacions dels programes d’ocupació.

A més, la Llei de Contractes públics també estableix que tota aquella organització sense un Pla d’Igualtat, en cas de ser obligatori, o que no ho compleixi, no podrà participar en licitacions del sector públic.

Sancions de 6.251-187.515 euros

Si qualsevol treballadora constata que percep un sou inferior als seus companys homes de mateixa categoria i funcions, podrà denunciar a l’empresa. Aquesta s’enfrontarà a multes de fins a 187.000 euros per discriminació salarial a les dones.

recentment, la Generalitat de Catalunya ha fet pública 1 sanció de 15.625 € a una empresa de serveis de menjador escolar de Barcelona. Es va demostrar l’existència d’una bretxa salarial del 31 al 39%, depenent de la categoria.

Sancions de 626 a 6.250 euros

Si la teva empresa té més de 100 treballadors i no té un Pla d’Igualtat, des del 7 de març de 2021 corre el risc de ser sancionada amb multes de fins a 6.250 € fruit d’una simple inspecció.

A més, l’any que ve, 7 de març de 2022, aquesta obligació s’ampliarà a totes les empreses amb més de 50 treballadors.

Necessites assessoria personalitzada?

Explica'ns la situació actual de la teva empresa i els dubtes legals que puguis tenir. Us trucarem i analitzarem el cas per a valorar si la teva empresa està en risc d'incompliment jurídic.

Registre retributiu, l’auditoria salarial obligatòria per a tota empresa

El Registre Salarial és obligatori per a totes les empreses des d’abril de 2021, tal com estableix el Reial Decret 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes (RD 902/2020).

Què és el registre salarial o retributiu?

És un document en el qual s’hi fa constar les mitjanes salarials d’una empresa, desglossades per sexe i categoria professional. El registre salarial forma part dels Pla d’Igualtat d’empresa, però el RD 902/2020 el va convertir en obligatori per a totes les organitzacions, estiguin o no obligades a tenir un Pla d’Igualtat.

El motiu és que, si al registre salarial s’hi observa una bretxa salarial superior al 25% en qualsevol de les categories professionals, l’empresa haurà d’implementar mesures per igualar aquesta diferència en un termini determinat.

Quan és obligatori fer el registre salarial?

El Registre Retributiu ésd’obligat compliment per a totes les empreses, independentment del seu nombre de treballadors, però encara estàs a temps. Deixa aquesta gestió a les nostres mans i acabem junts amb la bretxa salarial: mateixa feina, mateix sou.

Les empreses que no tinguin registre salarial, des del 14 d’abril de 2021 poden percebre sancions administratives greus, d’entre 625 € i 6.250 €.

El Registre retributiu, una auditoria salarial obligatòria a partir de el 14 d'abril de 2021

El Registre Retributiu serveix per comprovar si hi ha una bretxa salarial superior al 25% entre dones i homes. Si es dóna el cas, s’hauran d’implementar mesures de correcció en un termini de temps determinat.

Les claus del registre salarial de l’empresa

i

És un document formal on s'hi fa constar les mitjanes salarials desglossades per sexe, antiguitat i categoria professional.

És obligatori per a totes les empreses sense importar el nombre de treballadors.

Si hi ha una bretxa salarial de +25% entre dones i homes de mateixa categoria i antiguitat, cal imposar mesures per corregir-la.

Des d'abril de 2021, les empreses poden ser inspeccionades i sancionades de no haver fet el registre salarial.

Les claus del Pla d’Igualtat en aquesta pràctica infografia

Empreses obligades i terminis per al Pla d’Igualtat i registre salarial.

Descàrrega i emporta’t amb tu aquesta infografia amb els punts clau a tenir en compte, sobretot si ets una empresa obligada.

Descarrega el nostre ebook gratuït sobre Compliance

Les claus per mantenir el compliment legal a la teva empresa sota control: quines empreses estan afectades per llei i els passos a seguir.

Descarrega aquest ebook gratis amb tot el que cal saber.