Consultoria i adaptació LSSI-CE per al teu web

Auditem la teva web perquè compleixi amb la LSSI-CE

Avís legal, política de privacitat i llei de cookies adequats a la teva empresa

La correcta aplicació de la LSSI-CE és, sovint, una assignatura pendent en les empreses. En molts casos trobem avisos legals generats automàticament o copiats d’altres webs, la qual cosa, amb tota probabilitat, no compleix amb la llei i, per tant, tenir-los no serveix de res.

A Edorteam auditem teu lloc web i redactem els textos legals d’acord amb les característiques del teu negoci:

N

Avís legal i política de privacitat

N

Política de cookies i avís de consentiment d'acord amb la normativa de 2020

N

Condicions de contractació, pagament segur i enviament i devolució per botigues comerç electrònic

Consultoria i adaptació LSSI-CE per al teu web

Consultoria LSSI-CE

Comprova si el teu lloc web compleix amb la LSSI-CE mitjançant una auditoria personalitzada.

Tingues en compte que si fas publicitat per via electrònica o vens per internet has de complir amb obligacions addicionals.

Normativa de cookies 2020 lssi

Només que al teu lloc web facis servir Google Analytics ja has de mostrar l’avís de consentiment de cookies als usuaris.

Està el teu web al dia dels canvis en la normativa de cookies del passat any 2020?

Adaptació a la LSSI-CE per a empreses

Per què he de mostrar un avís legal a la meva web?

Segons estableix la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), és obligatori quan es compleixi alguna d’aquestes condicions:

N

Si el web pertany a una empresa o autònom

N

Si el web és una botiga virtual o ofereix serveis professionals

N

Si el web conté publicitat

L’objectiu de l’avís legal és identificar l’empresa propietària del lloc web, incloent raó social, NIF, número de registre mercantil i dades de contacte, entre d’altres.

En què es diferencia l’avís legal amb la política de privacitat?

La política de privacitat és un document on s’informa sobre com l’empresa obté, processa i tracta les dades personals dels usuaris del seu web i els seus clients.

Hi ha webs corporatius amb potents eines de màrqueting en línia que recullen tot tipus de dades personals sobre l’usuari per al seu ús en publicitat, mentre que d’altres només comptabilitzen les visites al seu lloc web sense més pretensions. En funció d’això, la política de privacitat serà diferent en cada lloc web.

A grans trets, s’ha d’informar del següent:

N

L'existència d'un fitxer on s'emmagatzemen les dades personals dels usuaris, indicant la titularitat legal d'aquest fitxer

N

La finalitat per a la qual es faran servir les dades personals emmagatzemades

N

Com un usuari pot exercir els seus drets sobre les seves dades: Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició (ARCO)

Consultoria LSSI per a empreses: ¿en què es diferencia l'avís legal amb la política de privacitat?

Encara que una empresa no vengui directament per internet, si obté ingressos indirectes a partir d’un formulari en la seva web o per l’enviament d’un correu electrònic, ha de complir amb les obligacions de la LSSI-CE.

Quines són les sancions per incomplir la LSSI-CE?

Al cap i a la fi, tot lloc web enfocat a oferir productes i serveis sempre ha de mostrar un avís legal, política de privacitat i avís de cookies. El seu objectiu final és establir una relació comercial amb els seus clients, així que en algun moment o altre ha de demanar dades personals.

La no correcta aplicació dels requisits descrits en la LSSI-CE pot comportar tot un seguit de sancions segons el nivell de gravetat en què s’incorri. Les passem a descriure a continuació.

Sancions de 150.000 a 600.000 euros

Incompliment de l’obligació de suspendre la transmissió, l’allotjament de dades, l’accés a la xarxa o la prestació de qualsevol altre servei equivalent quan un òrgan administratiu competent ho ordeni.

Sancions de 30.000 a 150.000 euros

 • Incompliment significatiu del deure d’informació o ocultació de preus.
 • Enviament massiu de comunicacions comercials.
 • Incompliment significatiu de la no atenció de la revocació de l’consentiment prestat pels destinataris.
 • No posar a disposició del destinatari les condicions a què quedés subjecte el contracte.
 • La resistència o negativa a l’actuació inspectora.

Sancions de fins a 30.000 euros

 • Incompliment del deure d’informació.
 • Incompliment de la identificació de l’anunciant.
 • Enviament de comunicacions comercials no autoritzades.
 • No facilitar les condicions de la contractació de forma prèvia.

Necessites assessoria personalitzada?

Explica'ns la situació actual de la teva empresa i els dubtes legals que puguis tenir. Us trucarem i analitzarem el cas per a valorar si la teva empresa està en risc d'incompliment jurídic.

Què t’oferim amb el servei de consultoria LSSI-CE?

Anàlisi del teu web actual i la seva finalitat

Realitzem un estudi personalitzat del teu lloc web, qualsevol que sigui la seva finalitat: informatiu, comercial, divulgatiu… Si el teu lloc web ja compta amb els documents legals, els vam comprovar i actualitzem.

Anàlisi de les galetes que fa servir el teu lloc web i la seva finalitat

Analitzem les galetes que fa servir el teu web (classificació i determinació del nivell d’intrusió) i emetem un informe d’auditoria incloent els fets observats i les mesures correctores a adoptar, si cal.

Redacció o actualització dels textos legals existents

Després de l’estudi exhaustiu del teu lloc web, es redactaran els textos legals que corresponguin a la realitat del teu negoci:

 • Redacció de l’Avís legal i la Política de privacitat.
 • Redacció de la Política de cookies i del banner de consentiment.
 • En el cas dels llocs ecommerce: redacció de les condicions generals de contractació (pagament segur, enviaments, devolucions…)
 • En el cas de realitzar enviaments de newsletter: redacció de clàusules específiques.
Com canviar l'avís de cookies d'una pàgina web

I si vols, efectuem els canvis d’adaptació LSSI al teu web

Amb l’objectiu d’oferir un servei integral als nostres clients, ens ocupem els canvis necessaris en el teu lloc web per incloure els nous documents legals i actualitzar el banner de consentiment de cookies acord amb la normativa vigent, del passat any 2020.

Per la nostra naturalesa multidisciplinària com a empresa de programari i consultoria jurídica, comptem amb programadors i desenvolupadors web dins el nostre equip per a actualitzar el teu WordPress.

En cas que la teva empresa disposi d’un administrador web intern o extern, li oferirem l’ajuda necessària per efectuar els canvis correctament.