Cursos de formació de Servei públic d’Ocupació Estatal (SEPE)

Cursos de formació bonificada

Després de la implantació de les nostres solucions, formem el teu equip professional

Complim i implementem els requisits demanats pel Servei públic d’Ocupació Estatal (SEPE) requerits per les teleformacions subvencionades per l’estat.

Així, la formació del teu equip per aprendre a utilitzar el nostre programari i mesures de seguretat implantades no suposarà una despesa addicional a l’empresa.

Cursos de formació disponibles

Formació en Llei de Prevenció de Blanqueig de Capitals per a professionals

Curs de Llei de Prevenció de Blanqueig de Capitals (LPBC) per a professionals

La Llei 10/2010 sobre Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme, indica al seu article 2n una llarga llista de subjectes obligats al seu compliment.

Curs de formació en Llei de Prevenció de Blanqueig de Capitals per joieries

Curs d’LPBC per a empleats de comerços de joies, pedres o metalls preciosos

Segons la Llei 10/2010, els subjectes obligats han d’adoptar les mesures oportunes perquè els seus empleats tinguin coneixement de les exigències derivades d’aquesta Llei. El present curs forma part del pla anual de formació per als empleats de comerços de joies, pedres o metalls preciosos, en modalitat online.

Curs de formació en Llei de Protecció de Dades

Curs de Llei de Protecció de Dades

La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de dades personals i garantia dels drets digitals té per objecte garantir i protegir, pel que fa a el tractament de les dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor i intimitat personal i familiar.

Curs de monitoratge d'equips Windows amb ET Seguretat

Aplicació de mesures de seguretat i monitorització en equips Windows

Aprendrem a saber qui accedeix a fitxers i/o aplicacions als nostres ordinadors, a restringir l’accés, i a tenir fitxers segurs amb el programari ET Seguretat. Explicarem per què és necessària la implantació d’aquestes mesures.

Curs de gestió documental en línia

Curs de Gestió Documental

Ens centrarem en iniciar-nos en el coneixement del concepte de la gestió documental amb tots els seus avantatges i veurem un enfocament pràctic sobre un sistema real.