Consultoria LOPD: empresa de protecció de dades

Compleix amb la Llei de Protecció de Dades

Consultoria LOPD / RGPD online per a la teva empresa

Servei integral de consultoria LOPD i adequació RGPD per al teu negoci. Compleix amb la normativa de la forma més eficient i econòmica possible amb una solució totalment a mida de la realitat de la teva empresa.

N

Ja siguis Pime o gran empresa

N

Àgil software amb el mínim temps de dedicació

N

T'acompanyem durant tot el procés

Consultoria LOPD: empresa de protecció de dades

Consultoria de protecció de dades

Analitzem i t’assessorem sobre el tractament en matèria de protecció de dades que s’està fent a la teva empresa.

Amb la nostra valoració, sabràs si estàs complint amb la llei o si has de fer canvis.

Adaptació llei de protecció de dades RGPD

Et vas adaptar a la LOPD fa molt de temps i no ho has tornat a revisar? Saps si compleixes amb la normativa europea (RPGD) en vigor des de 2018?

Surt de dubtes amb la consultoria RGPD, centrada en complir amb la llei europea

Què és la LOPD?

¿Què és la LOPDGDD?

Des de desembre de 2018 es troba en vigor la Ley Orgánica de Protección de Datos personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD). Els canvis que va introduir aquesta llei afecten la majoria d’empreses espanyoles (petites, mitjanes i grans).

La Protecció de Dades facilita que els ciutadans puguin exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades.

També es regula com s’ha d’informar a les persones sobre el tractament de les seves dades i comporta un conjunt d’obligacions tant per a responsables com per encarregats de el tractament.

Totes les empreses tenen l’obligació de salvaguardar i controlar l’accés a les dades personals contingudes en fitxers automatitzats.

Quines obligacions en matèria de protecció de dades tenen les empreses?

Per complir amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades haurem:

N

Registrar els tractaments realitzats.

N

Demanar el consentiment de forma expressa i mitjançant una acció positiva.

N

Donar més informació sobre el tractament de les dades (base jurídica, temps màxim de conservació de les dades, identitat del Delegat de Protecció de Dades, existència de decisions automatitzades, realització de transferències internacionals...).

N

Garantir l'exercici dels drets d'accés, rectificació, supressió (dret a l'oblit), limitació, portabilitat, i oposició.

N

Actualitzar els avisos de privacitat del web per adaptar-los tant a l'RGPD com a la LOPD GDD, i estar preparats per incloure'ls en contractes i formularis.

Quines són les obligacions de la LOPD?

A més, hem de realitzar contractes per escrit entre encarregats de tractament i responsables, incloent-hi les instruccions del responsable a l’encarregat en relació amb les mesures de seguretat, el règim de subcontractació, la confidencialitat i la destinació de les dades un cop finalitzada la prestació de servei.

Quines son les sancions de protecció de dades?

El règim sancionador de la LOPDGDD manté la classificació de l’antiga LOPD 15/1999 distingint entre molt greu, greu i lleu, segons el grau d’afectació de les dades.

Per aplicar una o altra sanció també es tindran en compte circumstàncies com el caràcter continuat de la infracció, la vinculació de l’activitat de l’infractor amb el tractament, l’afectació als drets dels menors, etc.

Sancions de 300.000 a 600.000 euros

Les que suposin una vulneració substancial de l’tractament i tinguin a veure amb l’ús de les dades per a una finalitat diferent de l’anunciada, l’omissió de l’deure d’informar l’afectat, l’exigència d’un pagament per poder accedir a les dades pròpies emmagatzemats o la transferència internacional d’informació sense garanties entre d’altres.

Sancions de 60.000 a 300.000 euros

Les que suposin una vulneració substancial del tractament i tinguin a veure amb dades d’un menor rebudes sense consentiment, manca d’adopció de mesures tècniques i organitzatives necessàries per a l’efectiva protecció de dades o, per exemple, l’incompliment de l’obligació de nomenar responsable o encarregat de tractament de dades.

Sancions de 600 a 60.000 euros

Les restants que no quedin contemplades en els grups anteriors.

Necessites assessoria personalitzada?

Explica'ns la situació actual de la teva empresa i els dubtes legals que puguis tenir. Us trucarem i analitzarem el cas per a valorar si la teva empresa està en risc d'incompliment jurídic.

En què consisteix el nostre servei de consultoria LOPD

Anàlisi exhaustiu de les necessitats de la teva empresa

Estudi personalitzat dels tipus de dades, sistemes, procediments i organització per determinar l’ús, tipologia i abast del tractament de les dades que hauria d’efectuar la teva empresa.

Execució de les obligacions tècniques i organitzatives

Proposem solucions i ens ocupem de la seva implantació perquè l’empresa compleixi les seves obligacions davant la llei: registre d’activitats de tractament, revisió de clàusules i contractes, revisió de procediments…

Valoració per determinar si és necessària la figura del DPO

Els nostres experts en compliment jurídic de determinar si la teva empresa ha de designar un Delegat de Protecció de Dades (DPO). En aquest cas, ens ocuparem de totes les gestions administratives davant l’AEPD.

Seguiment anual i auditoria de seguretat cada 2 anys

Tindràs a la teva disposició un consultor de Edorteam per a qualsevol consulta o informar d’incidències. De forma bianual, farem una auditoria LOPD, per verificar que la teva empresa segueix complint amb la LOPD.

Inclou el software de gestió LOPD Online

LOPD Online és una plataforma de gestió al núvol des d’on administraràs tota la documentació referent a la protecció de dades de la teva empresa:

Funcions destacades

i

Gestiona el Document de Seguretat

~

Genera acords de confidencialitat i altres contractes

s

Registra incidències de seguretat ràpidament

Z

Mantingues sempre al dia el registre de suports E/S

Avantatges per al teu negoci

Servei 100% online, documentació sempre actualitzada i disponible

v

Comunicació directa amb el teu consultor expert d'LOPD d'Edorteam

Auditories periòdiques i formació a càrrec dels nostres especialistes

R

La tranquil·litat de complir amb les obligacions de la LOPD i RGPD

Diferències entre LOPD i RGPD

N

Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD)

És la llei que regula en matèria de Protecció de Dades Personals a Espanya, i afecta a totes les empreses, ja que en major o menor mesura, totes emmagatzemen informació personal.

Una empresa s’enfrontarà a sancions des de 900 € fins a 600.000 € en cas del seu incompliment.

N

Reglament General de Protecció de Dades (RGPD)

normativa europea aprovada amb l’objectiu d’unificar en matèria de protecció de dades a tots els seus estats membres.

Encara que l’estat tingui la seva pròpia legislació (la LOPD), l’RGPD també s’ha de tenir com a norma de referència mentre no s’aprovi una nova LOPD que tingui en consideració el RGPD.

Si vols ampliar informació sobre RGPD, fes clic al següent enllaç.

Diferències entre LOPD i RGPD

D’acord amb la LOPD i la RGPD, totes les empreses han de mantenir procediments bàsics que assegurin la protecció de dades personals contingudes en fitxers automatitzats, com per exemple:

  • Dades dels teus clients, empleats i proveïdors
  • Llistes per a realitzar campanyes de màrqueting
Segueix complint amb la LOPD, també en cas de teletreball

Segueix complint amb la LOPD, també en cas de teletreball

Sabies que a l’octubre de 2020 va entrar en vigor el Reial decret llei de treball a distància (RD 28/2020)?

Com a punt fonamental, s’estableix que treballant des de casa s’han d’aplicar les mateixes mesures de protecció de dades i seguretat de la informació que a l’oficina, sota risc de trencar la LOPD. Amb les solucions d’escriptori al núvol o de connexió remota, cal evitar aplicacions que no ofereixin garanties i puguin donar lloc a l’exposició de dades personals de treballadors, clients i altra informació privada.

Amb l’assessorament del nostre departament de consultoria jurídica, amb més de 25 anys d’experiència, garantim que la teva empresa complirà amb les obligacions establertes a la LOPD i RGPD. Ens adaptem a la realitat del teu negoci.

Protecció de dades: per què és important?

Comptar amb una empresa de protecció de dades és essencial per a qualsevol negoci perquè les violacions de la privacidad poden tenir greus conseqüències legals, financeres i reputacionals.

Evita aquestes i altres sancions amb un pla de Compliance

una violació de seguretat en les dades personals emmagatzemades, ja sigui involuntària o causada per un dels teus treballadors, serà motiu de dures sancions per a la teva empresa.

Tenir un programa de Compliance pot evitar-ho.