iGest – Software de gestió empresarial

Centralitza la gestió de la teva empresa

Programari de gestió global de l’activitat empresarial

Emmagatzema les dades de tots els teus clients i proveïdors i centralitza la gestió d’empresa: comandes, albarans, pressupostos, factures, incidències… i molt més.

iGest – Software de gestió empresarial

Descobreix tot allò que pots fer

N

Dades dels teus proveïdors i clients centralitzats

N

Inventari integrat amb lector de codi de barres

N

Gestió automàtica d'estocs

N

Gestió de comandes i pujada automàtica a compres

N

Sistema per a l'elaboració de pressupostos

N

Generació de factures a partir de pressupostos

N

Facturació periòdica, directament o per procés d'albarans

N

Control i informes de cobraments i pagaments realitzats

N

Identificació d'empleats i tasques realitzades

N

Informes serveis prestats i temps invertit

N

Seguiment de tasques, processos i incidències

N

Generació de factures a partir de tasques

N

Cerca intel·ligent per NIF, telèfon, adreça electrònica...

N

Exportació de dades a fulls de càlcul i altres

N

Per a tot tipus d'empreses i petit comerç

N

Personalitzem el programari a mida de la teva empresa