Com hem explicat aquests darrers mesos, des del mes de març passat totes les empreses amb més de 50 treballadors han de tenir aprovats els seus Plans d'Igualtat, un conjunt de mesures enfocades a garantir la igualtat efectiva entre dones i homes a l'entorn laboral....