Quines empreses han de complir la Llei de Prevenció de Blanqueig de Capitals?

Bloc

Actualitat sobre ciberseguretat, protecció de dades i solucions de software.

Quines empreses han de complir la Llei de Prevenció de Blanqueig de Capitals?

Modificado el 3 Apr, 2024

Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (LPBC/FT), la cual establece una serie de obligaciones para los sujetos obligados

El blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme són delictes greus que poden afectar greument el sistema financer i la societat en general. Per combatre aquestes pràctiques il·lícites, està en vigor la Llei 10/2010, de Prevenció del Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme (LPBC/FT), la qual estableix una sèrie d’obligacions per als subjectes obligats, com entitats financeres, empreses de joc, immobiliàries, entre d’altres.

En aquest article, coneixerem en profunditat les obligacions que han de complir els subjectes obligats i les sancions que poden enfrontar-se en cas d’incompliment, així com la importància de tenir una consultoria especialitzada en LPBC/FT per garantir el compliment de la llei.

Què és la Prevenció del Blanqueig de Capitals?

La Prevenció del Blanqueig de Capitals fa referència a un conjunt de procediments, lleis i regulacions dissenyades per impedir que els ingressos obtinguts a través d’activitats il·legals es converteixin en fons aparentment legítims. L’objectiu principal és evitar que els diners obtinguts a través de delictes, com el tràfic de drogues, el terrorisme, la corrupció, el frau, entre d’altres, s’introdueixin en el sistema financer de manera que sembli haver estat obtinguts legalment.

Els elements clau de la Prevenció del Blanqueig de Capitals inclouen:

 1. Identificació i verificació de clients: Les entitats financeres i altres organitzacions han d’identificar els seus clients i verificar-ne la identitat per assegurar-se que no estan involucrats en activitats delictives.
 2. Monitorització de transaccions: Les transaccions sospitoses que podrien indicar rentat de diners han de ser monitoritzades i, si cal, reportades a les autoritats competents.
 3. Report d’operacions sospitoses: Les entitats financeres estan obligades a reportar transaccions que semblin sospitoses a les autoritats de control financer.
 4. Compliment normatiu: Les empreses han de complir lleis nacionals i internacionals relacionades amb la lluita contra el rentat de diners.
 5. Formació i conscienciació: Les entitats s’han d’assegurar que el personal estigui format i conscient de les regulacions de prevenció de blanqueig de capitals i com detectar possibles activitats sospitoses.
 6. Deguda diligència: Això implica un procés continu de coneixement del client. Incloent-hi l’origen dels fons, la naturalesa de les activitats empresarials del client i altres característiques de risc.

Principals subjectes obligats a la Prevenció del Blanqueig de Capitals

Els subjectes obligats en la prevenció del blanqueig de capitals són aquelles entitats o professionals que, a causa de la naturalesa de la seva activitat, estan en una posició clau per detectar i prevenir el rentat de diners. Aquests subjectes estan obligats a complir una sèrie de deures i controls específics per combatre aquesta activitat il·lícita. Els principals subjectes obligats solen incloure:

 1. Entitats financeres (bancs, caixes destalvi, cooperatives de crèdit, etc.).
 2. Companyies d’assegurances.
 3. Entitats de Crèdit.
 4. Cases de Canvi i Transmissors de Diners.
 5. Auditors, Comptables Externs i Assessors Fiscals.
 6. Notaris i altres membres independents de professions jurídiques.
 7. Agents Immobiliaris.
 8. Comerciants de Béns d’Alt Valor.
 9. Casinos i Altres Jocs d’Atzar.
 10. Proveïdors de Serveis a Empreses i Fideïcomisos.

Aquests subjectes obligats han de complir regulacions específiques com la implementació de sistemes de control intern, formació del personal, reporti d’operacions sospitoses i la cooperació amb les autoritats en les investigacions de blanqueig de capitals. El seu paper és fonamental per mantenir la integritat del sistema financer i prevenir l’ús indegut dels serveis financers i comercials per rentar diners.

Subjectes obligats blanqueig de capitals

La Llei de Prevenció de Blanqueig de Capitals afecta una sèrie d’empreses i professionals, coneguts com a “subjectes obligats” . Aquests subjectes obligats són entitats i persones que a causa de la seva activitat professional poden resultar útils per cometre delictes de blanqueig de capitals o finançament del terrorisme.

Els bancs i les entitats de crèdit, les companyies d’assegurances, els notaris, els registradors de la propietat i els mercantils, i els auditors de comptes són alguns dels subjectes obligats més reconeguts. Aquestes entitats han destablir polítiques i procediments de control intern per prevenir i detectar operacions de blanqueig de capitals.

A més, també es consideren subjectes obligats als advocats, procuradors, i altres professionals independents quan participen en la planificació o execució de transaccions per als seus clients relatives a la compra i venda de béns immobles o entitats comercials, la gestió de fons, valors o altres actius, l’obertura o la gestió de comptes bancaris, entre d’altres.

Els comerciants de béns , quan el pagament s’efectuï en efectiu en una quantitat igual o superior a 10.000 euros, també són subjectes obligats. Així mateix, les persones que facin operacions de canvi de moneda, transferència de diners, o gestió de xecs de viatge també s’inclouen en aquesta categoria.

Obligacions de les empreses obligades per la LPBC/FT

Identificació i verificació de la identitat dels clients: els subjectes obligats han d’identificar i verificar la identitat dels clients amb què mantinguin relacions de negoci, així com de les persones que actuïn en nom seu o per compte d’aquests.

Coneixement de lobjecte i naturalesa de la relació de negoci: els subjectes obligats han de conèixer lobjecte i la naturalesa de la relació de negoci que mantinguin amb els seus clients, així com lactivitat econòmica que desenvolupin.

Vigilància contínua de la relació de negoci: Els subjectes obligats han de vigilar constantment les relacions comercials per detectar operacions sospitoses de blanqueig de capitals o finançament del terrorisme.

Conservació de documents: Els subjectes obligats han de guardar els documents didentificació i operacions dels seus clients per almenys deu anys.

Comunicació al SEPBLAC: els subjectes obligats han de comunicar al Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries (SEPBLAC) les operacions que presentin indicis d’estar relacionades amb el blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme.

Formació: els subjectes obligats han de formar el personal en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.

Elaboració de mesures de control intern: Els subjectes obligats han d’implementar polítiques i procediments escrits per prevenir el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, cobrint diligència, conservació de documents i gestió de riscos.

Conseqüències de l’incompliment de la LPBC/FT

Les conseqüències de l’incompliment de la Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme (LPBC/FT) són significatives i poden incloure tant sancions administratives com a penals. Aquí es detallen algunes de les principals conseqüències i sancions:

 1. Període de Prescripció de les Sancions Les infraccions molt greus i greus tenen un període de prescripció de cinc anys, i les infraccions lleus de dos anys, comptats des de la data en què la infracció va ser comesa.
 2. Subjectes obligats i obligacions : Entre els subjectes obligats a complir amb la LPBC/FT es troben advocats, procuradors, comerciants (especialment en transaccions en efectiu superiors a 10.000 euros), i entitats que realitzen operacions de canvi de moneda o gestió de xecs de viatge .
 3. Tipus de Sancions:
 • Infraccions Greus: Poden comportar multes de fins a 5.000.000 euros, amonestacions públiques o privades, i en el cas d’entitats subjectes a autorització administrativa, la suspensió temporal d’aquesta.
 • Infraccions Molt Greus: Inclouen multes dentre 60.000 i 10.000.000 euros, separació del càrrec amb inhabilitació per exercir càrrecs dadministració o direcció en qualsevol entitat subjecta a aquesta llei per fins a deu anys, i amonestació pública .
 • Infraccions Lleus: Poden resultar en amonestacions privades o multes de fins a 60.000 euros.
 1. Riscos Addicionals: A més de les sancions directes, l’incompliment pot comportar greus danys a la reputació de l’empresa, disminuint la confiança dels clients i socis comercials.
 2. Exemples Internacionals de Sancions: A nivell internacional, s’han imposat sancions milionàries per incompliment de normatives similars.

Autoritat de Control en la Prevenció del Blanqueig de Capitals

A Espanya, l’entitat encarregada de supervisar el compliment de les obligacions de prevenció del blanqueig de capitals és el Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries (SEPBLAC). Entre les sancions que pot imposar el SEPBLAC hi ha les següents:

Amonestació: És una sanció que consisteix en un advertiment al subjecte obligat que ha incomplert les seves obligacions en matèria de prevenció del blanqueig de capitals. Pot ser pública o privada segons la gravetat de la infracció.

Multa: És una sanció econòmica que es pot imposar al subjecte obligat quan s’ha produït un incompliment de les obligacions de prevenció del blanqueig de capitals.

Suspensió temporal o revocació de lautorització administrativa: per operar si es tracta dentitats subjectes a aquesta.

Separació del càrrec, amb inhabilitació per exercir càrrecs dadministració o direcció en qualsevol entitat de les subjectes a aquesta llei.

Com a empresa de consultoria especialitzada en LPBC/FT, estem compromesos a ajudar empreses com la teva a complir les regulacions i protegir-se contra riscos legals i financers. No deixis que l’incompliment et costi car. Contacta’ns per saber com et podem ajudar a implementar un programa de prevenció de LPBC/FT efectiu i personalitzat per a la teva empresa.

Etiquetes:

10 Comments

 1. Elea

  ¿Y ustedes qué opinan? ¿Deberían todas las empresas cumplir con la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales? ¡Díganme!

  Reply
  • Ibon Frances

   ¡Por supuesto que todas las empresas deben cumplir con la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales! No hay excusa para el fraude y la corrupción. Quienes se oponen a esto solo buscan beneficiarse de prácticas ilegales. La transparencia es clave para una sociedad justa y equitativa. ¡Cumplir con la ley es no negociable!

   Reply
 2. Alessio

  ¿Por qué solo ciertas empresas deben cumplir con la ley? ¿Y las demás? ¡Interesante!

  Reply
  • Mabel Peñalver

   ¡Porque las leyes están para todos, no solo para algunos privilegiados! Si unas empresas no cumplen, ¿qué mensaje enviamos? Todos deben ser responsables. ¡No hay excepciones en el cumplimiento de la ley! ¡Simple y claro!

   Reply
 3. Felisa

  ¿Por qué solo ciertas empresas deben cumplir con la ley anti lavado de dinero?

  Reply
  • Álvaro Julia

   Todas las empresas deben cumplir con la ley anti lavado de dinero para prevenir actividades ilícitas. No se trata de privilegios, sino de responsabilidad y transparencia. La ley está para proteger a todos, no solo a algunos. Cumplir es deber de todos.

   Reply
 4. Robbie

  ¡Las grandes corporaciones deben cumplir con la ley contra el blanqueo de capitales! ¡Es crucial!

  Reply
  • Said Ruiz

   ¡Totalmente de acuerdo! Las grandes corporaciones deben rendir cuentas y cumplir con la ley. ¡No hay excusas para el blanqueo de capitales! Es hora de que se hagan responsables y se acabe con estas prácticas corruptas. ¡Apoyo total a tu comentario!

   Reply
 5. Hillary Romo

  ¿Por qué solo ciertas empresas deben cumplir la ley anti lavado de dinero? ¡Es injusto!

  Reply
  • Galilea Paredes

   Todas las empresas deben cumplir la ley anti lavado de dinero para prevenir actividades ilícitas. La justicia no es elegir quién la sigue, es aplicarla a todos por igual. La transparencia es clave para un sistema financiero limpio. ¡No hay excusas!

   Reply

Submit a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Altres publicacions relacionades

Llei de Prevenció de Blanqueig de Capitals

Llei de Prevenció de Blanqueig de Capitals

La Llei de Prevenció de Blanqueig de Capitals és crucial en la lluita contra el rentat de diners i el finançament del terrorisme. Afecta entitats financeres i professionals, imposant mesures de diligència deguda, reporti de transaccions sospitoses i més, per protegir la integritat del sistema financer.