15 novetats en Prevenció de Blanqueig de Capitals pel Reial Decret-llei 7/2021

Bloc

Actualitat sobre ciberseguretat, protecció de dades i solucions de software.

15 novetats en Prevenció de Blanqueig de Capitals pel Reial Decret-llei 7/2021

Modificado el 24 Sep, 2021

Hem analitzat i resumit les principals novetats en matèria de Prevenció de Blanqueig de Capitals (LPBC) que ha introduït recentment el Reial Decret-llei 7/2021 que trasllada a la normativa espanyola la Directiva 2018/843, coneguda com a Cinquena Directiva.

 

Novetats LPBC que introdueix l’RD 7/2021

Reforma trascendental en matèria d’identificació de titularitats reals

 • 1: Es crea el Registre General de Titularitats Reals, un sistema registral únic d’accés públic que depèn del Ministeri de Justícia.
  Aquest registre garanteix la interconnexió amb la resta de registres de la UE i centralitza la informació continguda als registres i bases de dades existents al Consell General del Notariat, el Registre Mercantil, els Registres de Fundació i Associacions, entre d’altres.
  Això sense perjudici que els subjectes obligats, a la vegada hagin de fer les seves pròpies comprovacions en matèria de transparència i titularitat.
 • 2: S’estableix l’obligació per a les persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica d’ obtenir, conservar (10 anys) y actualitzar aquesta informació de titularitat real i proveir-la a autoritats i subjectes obligats.

 

Reconeixement de noves tecnologies en l’àmbit de la PBC en relació amb nous subjectes obligats

 • 3: Son nous subjectes obligats els serveis de canvi de moneda virtual per moneda de curs legal. Serveis d’Ex-Change en crypto-actius i serveis de Waller de monedes que proporcionen una clau de custòdia de monedes.
 • 4: També ho son els proveïdors de serveis de custòdia de moneders electrònics,entenent com a tals aquelles persones físiques o jurídiques que donen serveis de custòdia de claus criptogràfiques privades en nom dels seus clients.

Consultoria LPBC per a la teva empresa

Compta amb Edorteam per a complir amb la Llei de Prevenció de Blanqueig de Capitals de forma àgil i eficaç.

Ampliació de subjectes obligats ja existents

 • 5: S’inclouen les persones físiques i jurídiques a les que es refereixen els articles 14 i 15 del Reial Decret-llei 19/2018, de serveis de pagament i altres mesures urgents en matèria financera.
 • 6: Agents immobiliaris que actuen com a intermediaris en arrendament de béns immobles, és a dir, ja no solament en accions de compra/venda, sinó també de lloguer. Això sí, sempre i quan la quantitat de l’arrendament sigui igual o superior a 10.000 €/mes o 120.000 €/any.
 • 7: “Els auditors de comptes, comptables externs, assessors ficals i qualsevol altra personaque es comprometi a oferir de manera directa o mitjançant altres persones relacionades, ajuda material, assistència o assessorament en qüestions fiscals com activitat professional o empresarial principal”.
 • 8: Intermediaris en el comerç d’art i antiguitats i les persones que comercien o emmagatzemen aquests objectes.

 

Noves persones amb responsabilitat pública

 • 9: Càrrecs d’alta direcció de partits polítics amb representació autonòmica, de municipis de capitals de província o entitats locals de més de 50.000 habitants.
 • 10: Persones que duen a terme funcions públiques importants en el si d’organitzacions internacionals acreditades a l’estat.

Diners en efectiu

Des del 3 de juny de 2021, resulta d’aplicació el Reglament 2018/1672 que substitueix l’anterior de 2005 i que regula els controls d’entrada i sortida d’efectiu en fronteres i territori nacionals (art. 34):

 • 11: S’amplia la definició d’allò que s’entèn per efectiu (incloent matèries primeres com l’or).
 • 12: S’estableix un màxim de 10.000 € d’entrada i sortida al territori nacional i de 100.000 € en moviments.
 • 13: Canvi en la limitació a la intervenció temporal de 30 a 90 dies. Amb la possibilitat d’interposar una reclamació administrativa (art. 61 Llei i 7 del Reglament).

 

La relació de la prevenció del Blanqueig i la Protecció de dades

S’estableix un nou Article 32 bis el qual remet a l’article 8.1 de la Llei Orgànica 3/2018:

 • 14: Obligació dels subjectes obligats de realitzar una evaluació d’impacte en la protecció de dades dels tractaments.
 • 15: Prohibició d’utilització de les dades obtingudes per a finalitats diferents de les relacionades amb la Prevenció del Blanqueig sense consentiment previ.

Adapta la teva empresa a l'RGPD

En vigor des de 2018, afecta a totes les empreses de la Unió Europea. Tot i que a l'estat ja existís la LOPD, l'RGPD introdueix nova normativa i, per tant, s'han d'aplicar canvis.

A Edorteam, treballem per a que la teva empresa estigui sempre al dia de les seves obligacions legals, també amb l’entrada en vigor de nova normativa.

Si ets una empresa afectada per la LPBC o, amb l’entrada en vigor de l’RD 7/2021, creus que t’afecta alguna d’aquestes novetats, deixa-ho a les nostres mans i despreocupa’t

0 Comments

Submit a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Altres publicacions relacionades