Tal com vam avançar fa unes setmanes, avui ha entrat en vigor l'obligació de tenir un registre salarial (Registre retributiu) que detalli els valors mitjans dels sous dels treballadors d'una empresa, desagregades per sexe i categoria professional. El Registre...