Sanció de 30.000 € per compartir la història clínica d’un pacient amb la seva Mútua laboral

Bloc

Actualitat sobre ciberseguretat, protecció de dades i solucions de software.

Sanció de 30.000 € per compartir la història clínica d’un pacient amb la seva Mútua laboral

Modificado el 3 Apr, 2024

compartir la historia clínica

L’AEPD ha publicat, el 20 de setembre passat, una resolució de procediment sancionador de 30.000€ a CEDICO (Centre de Diagnòstic per la Imatge) per compartir la història clínica.

Un pacient va interposar una reclamació a l’AEPD on explicava que la seva Mútua laboral li havia denegat una baixa per accident laboral el novembre del 2020 perquè la Mútua havia tingut accés a una ressonància magnètica realitzada el juliol del 2020 i van comprovar que la lesió ja existia anteriorment a l’accident.

En concret explica: “me dirijo a mi Mutua laboral por accidente laboral encontrando mi informe privado en tal despacho y vulnerando mi privacidad”.

Ressonància de forma privada i individual a CEDICO

La part reclamant explica que aquesta ressonància se la va fer de forma privada i individual a CEDICO, i que la seva confidencialitat s’ha vulnerat encompartir informació de la seva història clínica amb un tercer (i empresa privada), és a dir, la Mútua laboral.

Malgrat que el centre de diagnòstic per la imatge va defensar davant l’AEPD d’accedir a la història clínica és necessari per a “facilitar asistencia sanitaria, dejando constancia de todos aquellos datos que bajo criterio médico permitan el conocimiento veraz y actualizado del estado de salud” i que “en ningún caso se le comunican ni informes ni ningún otro tipo de información clínica distinta a la solicitada”, el cas s’ha resolt a favor de la part reclamant.

L’AEPD va iniciar un procediment sancionador a CEDICO per la presumpta infracció de l’article 5.1.f) de l’RGPD, en relació amb l’article 5 de la LOPDGDD, conforme assenyala l’article 83.5 a) de l’RGPD i el 72.1.a) de la LOPDGDD. Finalment, l’empresa denunciada ha optat pel pagament voluntari per aplicar les reduccions corresponents, amb el que la sanció ha estat finalment de 18.000 €.

La mútua pot tenir accés al meu historial mèdic?

En principi, una Mútua laboral no té dret a accedir a la teva història clínica sense el teu consentiment explícit. La legislació en matèria de protecció de dades personals i específicament, les dades de salut, és molt estricta en aquest aspecte. Les dades de salut són considerades categories especials de dades personals i el seu tractament està subjecte a condicions particulars, només poden ser accedides quan l’interessat doni el seu consentiment explícit.

Hi ha però, excepcions. Per exemple, en el cas de processos d’incapacitat laboral on la Mútua necessita informació per avaluar la situació del treballador. Fins i tot en aquest cas, no cal proporcionar una còpia completa de la història clínica, sinó només els informes mèdics relacionats amb la incapacitat. Aquesta informació és necessària perquè la Mútua pugui prendre decisions sobre l’alta o la baixa del treballador.

A més, cal tenir en compte que l’accés a aquestes dades per part de la Mútua s’ha de fer sempre respectant els principis de limitació de la finalitat i minimització de dades previstes a la normativa de protecció de dades. Això significa que només es poden utilitzar per a la finalitat que en va justificar l’obtenció i no es poden recollir més dades de les estrictament necessàries per a aquesta finalitat.

En resum, encara que hi ha situacions en què la Mútua pot tenir accés a determinades dades de salut del treballador, no pot accedir a la història clínica completa sense el consentiment del pacient. La violació d’aquestes normes pot donar lloc a sancions molt elevades , com l’esmentada al títol d’aquest article.

Puc demanar còpia d’informes mèdics a la mútua

En efecte, tot pacient té el dret de sol·licitar una còpia dels seus informes mèdics a la mútua laboral. Aquest dret està protegit per la Llei dAutonomia del Pacient, que estableix que els pacients tenen dret a accedir a tota la documentació de la seva història clínica. No obstant això, és important tenir en compte que la mútua pot trigar un temps a processar la sol·licitud i proporcionar els informes.

Per sol·licitar còpia dels informes mèdics a la mútua , podeu adreçar-vos a l’entitat i fer la sol·licitud per escrit. A la sol·licitud, hauràs d’indicar les teves dades personals, la informació que vols obtenir i un domicili per rebre la informació. A més, és recomanable adjuntar una còpia del DNI per verificar la teva identitat.

En algunes ocasions, la mútua es pot negar a proporcionar els informes mèdics. En aquests casos, pots recórrer a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades perquè hi intervingui. Aquesta entitat té la potestat de requerir la mútua que et proporcioni els informes mèdics.

Finalment, és important recordar que la història clínica és confidencial. Només tu, com a pacient, tens dret a accedir-hi i autoritzar-ne la divulgació. Cap tercer no pot accedir a la teva història clínica sense el teu consentiment explícit, llevat que hi hagi una ordre judicial que ho autoritzi.

compartir la història clínica

Estic obligat a lliurar informes mèdics a la mútua

L’obligació de lliurar informes mèdics a la mútua és un tema que genera certes controvèrsies. És important destacar que el pacient té el dret a la privadesa de les seves dades mèdiques, per la qual cosa qualsevol intercanvi d’informació requerirà el seu consentiment previ.

És comú que les mútues sol·licitin informes mèdics per avaluar les capacitats del treballador i determinar si es pot reincorporar al seu lloc de treball. No obstant això, el metge no està obligat a proporcionar aquests informes a la mútua sense el consentiment del pacient. La llei protegeix la confidencialitat de la informació mèdica i exigeix ​​que es respecti.

Hi ha excepcions a aquesta norma en casos en què estigui en joc la salut pública o la seguretat del pacient o de tercers. En aquestes situacions, la llei permet lintercanvi dinformació mèdica sense el consentiment del pacient , però aquestes excepcions són limitades i han de ser justificades.

Una sanció de 30.000€ per compartir la història clínica d’un pacient amb la seva Mútua laboral és una mostra de la importància que se li dóna a la privadesa i la confidencialitat en l’àmbit sanitari. Aquest cas és un recordatori que la infracció de la privadesa del pacient pot comportar greus conseqüències legals.

En conclusió, encara que les mútues poden sol·licitar informes mèdics, els professionals sanitaris no estan obligats a lliurar-los sense el consentiment del pacient. La privadesa i la confidencialitat són drets fonamentals del pacient i han de ser respectats en tot moment.

La mútua et pot demanar informes mèdics

A nivell laboral, és comú que les mútues col·laborin en el seguiment de malalties o lesions dels treballadors. En aquest context, la mútua pot sol·licitar informes mèdics per avaluar l’estat de salut del treballador i determinar si pot tornar al lloc de treball o si requereix algun tipus d’adaptació laboral.

És important ressaltar que el dret a la intimitat del pacient és primordial. La mútua només pot accedir a la informació mèdica del treballador si aquest dóna el seu consentiment explícit. En cap cas no es pot compartir la història clínica d’un pacient sense la seva autorització, ja que això constituiria una violació de la Llei de protecció de dades.

A més, la informació que pot sol·licitar la mútua ha d’estar estrictament relacionada amb la incapacitat laboral que presenta el treballador. No es poden requerir detalls sobre altres condicions de salut que no tinguin relació directa amb la incapacitat del treballador i la possible reincorporació a la feina.

En cas que es requereixi compartir informació mèdica amb la mútua, és essencial que es faci de manera segura i confidencial , garantint en tot moment el respecte als drets del pacient. Qualsevol violació d’aquestes normes pot comportar sancions significatives, com ara multes econòmiques o fins i tot conseqüències penals.

En resum, encara que les mútues poden sol·licitar informes mèdics en el context laboral, és fonamental respectar els drets del pacient i seguir les normes de protecció de dades. L’incompliment d‟aquestes normes pot resultar en sancions greus, com s‟evidencia en el cas de la sanció de 30.000€ per compartir la història clínica d’un pacient amb la seva Mútua laboral.

La mútua té accés al teu historial mèdic

La relació entre un pacient i la seva Mútua laboral és complexa i plena de matisos. Una de les qüestions més delicades és fins a quin punt, la mútua té accés al teu historial mèdic. L’accés a la història clínica és un tema delicat, ja que es tracta d’informació personal sensible i protegida per lleis de privadesa i protecció de dades.

Per defecte, la mútua laboral no té accés automàtic a la història clínica dels associats. L’accés a la informació mèdica requereix el consentiment explícit del pacient. Aquest consentiment pot ésser revocat en qualsevol moment, i la seva violació pot portar a sancions significatives com es pot veure en el cas que motiva aquest article.

És important destacar que, malgrat que les mútues laborals poden sol·licitar l’accés a la història clínica, el pacient no està obligat a proporcionar-la. Hi pot haver casos en què la mútua sol·liciti aquesta informació per avaluar si una malaltia o lesió és laboral o no. Tot i això, la decisió final sobre la divulgació de la informació mèdica sempre recau en el pacient.

Tot i que les mútues laborals tenen dret a sol·licitar l’accés a la història clínica d’un pacient, l’accés real a aquesta informació està fortament regulat i protegit per les lleis de privadesa. La violació d‟aquestes lleis pot tenir conseqüències greus, tant a nivell legal com econòmic.

Adapta la teva empresa a l’RGPD

En vigor des de 2018, afecta a totes les empreses de la Unió Europea. Tot i que a l'estat ja existís la LOPD, l'RGPD introdueix nova normativa i, per tant, s'han d'aplicar canvis.

11 Comments

 1. Ukara Maya

  ¡Increíble que te multen por compartir historias clínicas! ¿Qué opináis? 🤔

  Reply
  • Normand Orozco

   ¡Totalmente de acuerdo contigo! Es un abuso de poder y una invasión a la privacidad. Deberían proteger la confidencialidad de las historias clínicas en lugar de multar a las personas por compartirlas. ¡Esperemos que esto cambie pronto!

   Reply
 2. Ife

  Menuda locura, ¿no crees? ¿Realmente vale la pena arriesgarse por compartir una historia clínica?

  Reply
  • Milan Domenech

   ¡Claro que vale la pena! La privacidad es importante, pero compartir una historia clínica puede salvar vidas. En situaciones de emergencia, la información médica puede ser crucial. Es un riesgo calculado que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. ¡Nunca subestimes el poder de la información médica!

   Reply
 3. Lúa Chamorro

  ¿Qué opináis de esta multa por compartir historias clínicas? ¿Exceso o justicia? 🤔

  Reply
  • Adriel Gaspar

   ¡Exceso total! Compartir historias clínicas sin consentimiento es una violación grave de la privacidad. La multa es justa, proteger la información personal es fundamental en el sector de la salud. No se puede jugar con la confidencialidad de los pacientes. ¡Apoyo la decisión! 🚫🔍

   Reply
 4. Ibbie Gonzalo

  ¡Increíble que te multen por compartir la historia clínica de alguien! ¿Opiniones?

  Reply
 5. Ian Ye

  ¿Y si convertimos los datos en memes para evitar sanciones? 🤔🤣

  Reply
 6. Mael

  ¡Increíble que te multen por compartir una historia clínica! ¿Qué opináis?

  Reply
 7. Baltz

  ¿Cómo se atreven a multar por compartir historias clínicas? ¡Increíble!

  Reply
  • África

   ¿En serio? Compartir historias clínicas viola la privacidad y confidencialidad de los pacientes. Las multas son necesarias para proteger la información personal y médica. Respeta la ley y la privacidad de los demás.

   Reply

Submit a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Altres publicacions relacionades

Llei de Prevenció de Blanqueig de Capitals

Llei de Prevenció de Blanqueig de Capitals

La Llei de Prevenció de Blanqueig de Capitals és crucial en la lluita contra el rentat de diners i el finançament del terrorisme. Afecta entitats financeres i professionals, imposant mesures de diligència deguda, reporti de transaccions sospitoses i més, per protegir la integritat del sistema financer.