L'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha sancionat a una assessoria amb 3.000 eurosper l'enviament d'un e-mail a un client que contenia, per error, documentació adjunta d'un altre client de l'esmentada assessoria. Aquest fet ha infringit els articles 5.1.f...