a la nostra entrada anterior us informem de l'entrada en vigor de Reial Decret 43/2021, mitjançant el qual totes les empreses de serveis essencials i proveïdors de serveis digitals han de designar el seu Responsable de Seguretat de la Informació o CISO ( Chief...