Recentment, l'AEPD ha publicat una actualització del seu Guia per a la notificació de bretxes de dades personals , Un document útil perquè els responsables de tractaments de dades personals sàpiguen quan cal notificar una bretxa a l'autoritat de control, en quin...